Årsmøte


Det innkalles med dette til årsmøte i Bøverbru Idrettslag,

Torsdag 26 mars kl. 19.00 på Sportshytta på Bøverbru.

Saker til behandling:

1.Åpning.

2.Godkjenning av innkalling og saksliste.

3.Valg av møteleder og referent.

4.Årsmelding/årsberetning.

5.Regnskap i revidert stand.

6.Innkomne forslag.

7.Budsjett 2020

8.Valg

9.Avslutning

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen

fredag 20. mars. Disse kan sendes til trw@canes.no

Velkommen!!

Styret i Bøverbru IL


© 2015 Bøverbru IL