Faktura medlemskap 2018


Faktura for medlemskap 2018 finner du her, det vil bli delt ut i postkasser på Bøverbru de neste dagene. Forfallsdatoen er satt til 01.03.2018 men på fakturaen er det en skrivefeil, det står 01.03.2017 :)


© 2015 Bøverbru IL