Dugnad på idrettsplassen.


Søndag 23. april klokka 12-14

På dugnad er det klargjøring av baner, utearealer og vask inne som skal gjøres. Bøverbru har et godt rykte på seg når det gjelder dugnad. Det skal vi bevise nok en gang!! Selvsagt kan både mor og far møte på dugnad men det holder at hver fotballspiller/skiløper er representert med èn.

Unga kan bli med å leke hvis de ikke har barnevakt.

Hvis du mot formodning ikke kan delta, så sendes grunn og hva du kan bidra med, en annen gang, til Ola (48224959).

Ps: kakebaking er også dugnad.


© 2015 Bøverbru IL