Bøverbru Triathlon 2016- resultatliste


En flott dag på Holetjernet er gjennomført. Fornøyde deltagere, ivrig støtteapparat og et entusiastisk publikum gjorde arrangementet vellykket også i år.

Under her finner du resultatlisten fra arrangementet.

Resultatliste Bøverbru Triathlon 2016

Må også rette en stor takk til alle våre frivillige- uten dere hadde vi aldri kunne lage istand et slikt arrangement!


© 2015 Bøverbru IL