"Dametrimmen"


Bøverbru IL har tilbud til alle- i alle aldre! «Dametrimmen» er det uformelle navnet på en trimgruppe i regi av Bøverbru IL, som har vist seg å appellere mest til damer. I 2015 har vi trent på onsdager fra 1900-2000 i gymsalen på Bøverbru skole, med Monica Stenersen som instruktør. Trimgruppa følger skoleåret, og har treninger hver uke unntatt i skoleferier. Det er mulig å melde seg på for et halvår av gangen. I løpet av året har ca 30 stk vært innom denne trimgruppa, og aldersspennet har vært fra 10-65år!

Monica Stenersen er en sprudlende og motiverende instruktør!

Treningen består av styrke og kondisøvelser til musikk, og varierer fra dans/zumba til rene styrkeøvelser med bruk av vekter. Det har blitt lagt vekt på at programmet skal være et lavterskeltilbud, hvor de samme øvelsene kan gjøres med forskjellig grad av intensitet, og dermed gi god treningseffekt for både utrente og trente. Vi hadde i 2015 en sommeravslutning og en juleavslutning hvor vi var samlet etter trening og koste oss med litt godt, og er generelt en blid og sosial gjeng. Ledere for trimgruppa har i 2015 vært Hilde Fjellstadsveen og Vera Flatebø, kasserer har vært Anne-Kristin Håre.


© 2015 Bøverbru IL