Innkalling til årsmøte i Bøverbru IL

Det innkalles med dette til årsmøte i Bøverbru Idrettslag, onsdag 16. mars kl. 19.00 på Sportshytta på Bøverbru.

Saker til behandling:

1.Åpning.
2.Godkjenning av innkalling og saksliste.
3.Valg av møteleder og referent.
4.Årsmelding/årsberetning.
5.Regnskap i revidert stand.
6.Innkomne forslag.
7.Budsjett 2016
8.Endringer av vedtekter/lover
9.Valg
10.Avslutning

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen mandag 7. mars. Disse kan sendes til kjersti.fremstad@nhf.no

Velkommen!!

Styret i Bøverbru IL


© 2015 Bøverbru IL