Bli med på Triathlon på Bøverbru!!


22. august 2015 arrangerer Bøverbru Idrettslag i sammarbeid med Bøverbru Vel triathlon på Bøverbru.

Svømmedistansene blir avholdt på Holetjernet, mens sykklingen og løpingen blir gjennomført i området Heksumhøgda-Sivesindhøgda-Smågarda-Hole.

Det blir åpnet for mange klasser å delta i, med yngste aldersgrense 12 år.

Dette skal bli en fantatstisk dag, da vi virkelig skal sette Bøverbru på kartet. Det vil være åpen kiosk ved Holetjernet under hele arrangementet, og det hele avrunnes med en flott fest på Håkonshallen på kvelden.

For å kunne gjennomføre dette er vi avhengige av frivilligen som ønsker å delta både i forkant og under selve triathlonet. Har du lyst til å være med på denne dugnaden, ikke nøl med å ta kontakt med triathlon- ansvarlig Ola Strandbakken, på tlf: 48224959 eller leder i Bøverbru IL, Kjersti Fremstad på tlf: 48074760.

Påmeldingsskjema for deltagere i triathlonet vil bli lagt ut på Bøverbru IL sine nettsider i løpet av et par uker.


© 2015 Bøverbru IL