Velkommen til "barnefotballkveld"!


Er du trener eller foresatt til unger som driver med barnefotball?

Da bør du sette av tida onsdag 29. april fra 18.00 til 21.00!

Indre Østland Fotballkrets inviterer /innkaller representanter for barnefotballagene Ihle- Reinsvoll - Eina til ”Barnefotballkveld” på Sportshytta på Bøverbru IL.

Barnefotballkvelden er et meget vellykket opplegg, som består av både en teoretisk del og en praktisk demonstrasjon av god trening i barnefotball. Dette er et meget viktig ledd i skoleringen av trenere/lagledere i barnefotball. Alle lag i barnefotballen skal derfor være representert med minst en voksen i alle klubber.

Innhold:

- Verdier og retningslinjer i barnefotball

- Virkemidler i klubben for å få til god barnefotball

- Differensiering og hospitering

- Foreldreressursen – hvordan kan vi best utnytte den?

- Fair Play

- God fotballaktivitet i praksis – ei god treningsøkt

Her finner du linken til invitasjonen med mer informasjon.


© 2015 Bøverbru IL