Ønsker du å bli medlem?

 

Vi vil gjerne ha flere medlemmer i Bøverbru idrettslag!

Her finner du fakturaen som er sendt til alle husstander på Bøverbru

 

Priser:

Familiemedlemsskap            kr:   500,-

Aktiv 6-12år                            kr:   150,-

Aktiv over 12år                       kr:   300,-

Støttemedlemskap               kr:   valgfrittbeløp

 

Husk å skrive navnet på alle som kontingenten gjelder for- i meldingsfeltet.

 

Betalingsinfo:

Mottaker: Bøverbru Idrettslag

Konto:       2050 09 54400

Navnet på den eller de betalingen gjelder for. Før opp alle navnene på familiemedlemsskap og støttemedlemsskap.

 

© 2015 Bøverbru IL